XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Ho Chi Minh City
Điều khoảnChính sách bảo mật Giao hàngCách đổi và trả véPromoters Terms Of Service
Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền Riêng tư và Chính sách Sử dụng Thông tin.


Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và sẽ chỉ thu thập, ghi chép, lưu giữ, bảo quản, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng trong các điều kiện nêu dưới đây.


Bảo vệ dữ liệu là một hoạt động trên cơ sở lòng tin cậy giữa các bên và đối với chúng tôi, quyền riêng tư của quý khách hàng rất đáng tôn trọng. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên của quý khách hàng và các thông tin khác liên quan bằng cách thức được quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư này. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến các giao dịch giữa chúng tôi và quý khách hàng.


Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của quý khách hàng trong phạm vi được pháp luật quy định hoặc chỉ phục vụ cho các mục đích mà thông tin được thu thập. Hiện tại hồ sơ được lưu giữ trong thời hạn 10 năm để tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính liên quan đến thuế.


Quý khách hàng có thể truy cập Trang web và tra cứu mà không phải cung cấp thông tin cá nhân. Trong thời gian truy cập Trang web, quý khách vẫn là người dùng ẩn danh và không bao giờ chúng tôi có thể định danh quý khách hàng, trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.


Nếu có bất kỳ bình luận, đề xuất hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email helpcenter@platinumlist.net.


 


Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân                                   


Platinumlist thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng để xử lý đơn đặt mua (các) Vé được bán trên trang web. Thông tin cá nhân cho phép Platinumlist điền tên cụ thể của Khách hàng lên Vé điện tử, giúp kiểm soát an ninh tốt hơn khi soát vé vào cửa. Đôi khi có thể cần thêm thông tin bổ sung để xác định Khách hàng trong trường hợp tranh chấp (ví dụ: khi sử dụng vé đôi) hoặc trong trường hợp cần hoàn lại tiền hoặc trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ với Khách hàng để thông báo các thay đổi đối với sự kiện.


Một số thông tin cá nhân bắt buộc phải thu thập để đáp ứng yêu cầu rà soát an ninh do các công ty xử lý thẻ tín dụng hoặc ngân hàng thực hiện khi một giao dịch trực tuyến phát sinh.


Chúng tôi cũng thu thập giới hạn một số thông tin bổ sung để phân tích những sự kiện nào thu hút nhóm Khách hàng nào, từ đó truyền tải thông điệp về các sự kiện hiệu quả hơn và quảng bá những Sự kiện trong tương lai đến Khách hàng.


 


Thu thập thông tin cá nhân


Platinumlist sẽ là đơn vi thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách hàng theo toàn bộ điều kiện được nêu tại đây và quy định pháp luật.


Địa chỉ: 31A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh


Khi quý khách hàng tạo một tài khoản Platinumlist, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua trang web, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:


 


• Tên


• Địa chỉ


• Địa chỉ email


• Số liên lạc


• Số điện thoại di động


• Ngày sinh


• Quốc tịch


• Thông tin về sở thích nhận thông tin, bao gồm các bản tin, các sự kiện đáng quan tâm, các loại sự kiện đáng quan tâm.


Quý khách hàng chỉ cần gửi cho chúng tôi, đại lý ủy quyền của chúng tôi hoặc Trang web, thông tin chính xác, không gây hiểu lầm và quý khách cần cập nhật thông tin đó và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi (thông tin bên dưới trong phần "Updating Your Personal Information" (Cập nhật Thông tin Cá nhân của Bạn)). Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu quý khách hàng cung cấp tài liệu để xác minh thông tin mà quý khách hàng đã khai báo.


Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng khi quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu quý khách quyết định không gửi thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp Dịch vụ cho quý khách hàng. Quý khách hàng có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân mà mình đã gửi bất cứ lúc nào, như mô tả dưới đây trong phần Cập nhật Thông tin Cá nhân của Bạn.


Nếu quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi mặc định rằng quý khách hàng đã được sự chấp thuận của bên thứ ba đó trong việc chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.


Nếu quý khách hàng đăng nhập hệ thống của Platinumlist bằng tài khoản mạng xã hội hoặc liên kết tài khoản Platinumlist với tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác, chúng tôi có thể truy cập thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp mạng xã hội theo đúng chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng mà chúng tôi thu thập được theo chính sách quyền riêng tư của Platinumlist.


Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân


Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ quý khách hàng sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với các bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và người bán bên thứ ba), nhằm phục vụ cho một hoặc nhiều mục đích sau:


• Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng sử dụng các Dịch vụ (theo định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng) và/hoặc truy cập vào Trang web;


• Để xử lý các đơn đặt hàng mà quý khách thực hiện qua Trang web, bất kể các sản phẩm là do Platinumlist bán hay người bán bên thứ ba. Các khoản thanh toán mà quý khách hàng thực hiện thông qua Trang web cho các sản phẩm, dù được bán bởi Platinumlist hay người bán bên thứ ba, sẽ được (các) đại lý ủy quyền của chúng tôi xử lý;


• Để chuyển phát các sản phẩm mà quý khách hàng đặt mua qua Trang web, bất kể các sản phẩm là do Platinumlist bán hay người bán bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một bên thứ ba và bên này sẽ giao sản phẩm đến quý khách hàng (ví dụ một đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);


• Để cập nhật cho quý khách hàng về quá trình giao hàng và hỗ trợ khách hàng;


• Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba nhằm đảm bảo thông tin là chính xác;


• Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý khách hàng cung cấp để quản lý tài khoản của quý khách hàng (nếu có); xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến; kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Trang web; cải thiện bố cục sắp xếp và/hoặc nội dung Trang web và tùy chỉnh theo người dùng; xác định khách truy cập trên trang web; tiến hành nghiên cứu nhân khẩu học và hành vi của người dùng; cung cấp cho quý khách hàng những thông tin mà chúng tôi thấy hữu ích hoặc theo yêu cầu của quý khách hàng, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán bên thứ ba, với điều kiện quý khách hàng không phản đối khi được liên hệ vì những mục đích này;


• Khi quý khách hàng đăng ký một tài khoản trên Platinumlist hoặc cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua Trang web, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để gửi về các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán bên thứ ba. Quý khách hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong trang thông tin tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của quý khách hàng để gửi bản tin của chúng tôi và các công ty liên quan của chúng tôi; và


• Trong những trường hợp ngoại lệ, Platinumlist có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn khi có căn cứ rằng cần phải tiết lộ để ngăn chặn nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc để thực thi pháp luật hoặc chấp hành các quy định pháp luật, quy chế và yêu cầu.


Platinumlist có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho các bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi nhằm các mục đích nêu trên, cụ thể là hoàn thành giao dịch với quý khách hàng, quản lý tài khoản và mối quan hệ của chúng tôi với quý khách hàng, tiếp thị và chấp hành các quy định pháp luật, quy chế và yêu cầu mà Platinumlist thấy cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi nỗ lực đảm bảo các bên thứ ba và đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ trái phép hoặc các rủi ro tương tự, và lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách hàng chỉ trong phạm vi cần thiết nhằm đạt được các mục đích nêu trên.


Khi tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc tại nước ngoài, Platinumlist thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng khu vực pháp lý của bên nhận thông tin đã có tiêu chuẩn bảo vệ thông tin phù hợp với thông tin cá nhân của quý khách hàng, cấp độ bảo mật tương đương với tiêu chuẩn của luật về bảo mật dữ liệu.


Cam kết đảm bảo tính bảo mật


Platinumlist cam kết sẽ luôn luôn bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và sẽ không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các trường hợp được quy định chi tiết trong phần Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Với các mục đích sử dụng khác không được nêu chi tiết trong phần Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, Platinumlist sẽ trao đổi trước với quý khách hàng để được chấp thuận.


Platinumlist không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba.


Rút lại chấp thuận


Quý khách hàng có thể thông báo phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình nhằm bất kỳ mục đích nào và theo cách đã nêu trên vào bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo e-mail helpcenter@platinumlist.net.


Xin lưu ý rằng nếu quý khách hàng thông báo phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình nhằm các mục đích và theo cách thức nêu trên, tùy thuộc vào nội dung phản đối, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý khách hàng hoặc ngừng thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã ký với quý khách hàng. Xin tuyên bố chúng tôi bảo lưu các quyền và bồi thường khắc phục trong các trường hợp như vậy.


Cập nhật thông tin cá nhân của bạn


Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản trên Trang web của Platinumlist. Nếu chưa có tài khoản, quý khách hàng có thể tạo một tài khoản trên Trang web.


Để cập nhật thông tin cá nhân, hãy đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Nhấp vào biểu tượng hoặc hình ảnh Người dùng ở đầu Trang web để mở các tùy chọn. Chọn “My Details" (Hồ sơ của tôi) để thay đổi bất kỳ thông tin liên hệ cá nhân nào mình muốn. Thực hiện các thay đổi và chọn "Save" (Lưu) để cập nhật các thay đổi.


Nếu muốn cập nhật các tùy chọn tiếp thị, trước tiên hãy đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Nhấp vào biểu tượng hoặc hình ảnh Người dùng ở đầu Trang web để mở các tùy chọn. Chọn “Notification” (Thông báo) để chọn hoặc bỏ chọn loại thông báo mà quý khách hàng muốn nhận. Thực hiện các thay đổi rồi nhấn "Save" (Lưu) để cập nhật các thay đổi.


Chúng tôi có các biện pháp để chia sẻ các cập nhật thông tin cá nhân của quý khách hàng với bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi - những đơn vị mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng - nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.


Truy cập thông tin cá nhân


Nếu muốn xem toàn bộ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý khách hàng hoặc hỏi về cách thức mà thông tin cá nhân đã hoặc có thể được Platinumlist sử dụng hoặc tiết lộ trong năm vừa qua, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email  helpcenter@platinumlist.net. Chúng tôi có thể tính một mức phí hành chính hợp lý để truy xuất hồ sơ thông tin cá nhân của quý khách hàng.


Nếu đã có một tài khoản với Platinumlist, quý khách hàng có thể truy cập thông tin chi tiết về các đơn hàng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Tại đây, quý khách có thể xem chi tiết lịch sử đặt hàng của mình và quản lý thông tin địa chỉ, thông tin ngân hàng và bất kỳ bản tin nào mà mình đã đăng ký. Theo đây, quý khách hàng cam kết sử dụng tên người dùng, mật khẩu và thông tin chi tiết đơn hàng trên Platinumlist một cách bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc quý khách hàng sử dụng sai tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin đơn hàng trên Platinumlist của mình, trừ trường hợp được nêu trong Điều khoản Sử dụng.


Bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng


Platinumlist đảm bảo tất cả thông tin thu được sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:


• Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân


• Bảo trì công nghệ nhằm ngăn chặn hành vi truy cập máy tính trái phép


• Xóa bỏ một cách bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng khi không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hay pháp lý


Platinumlist ứng dụng công nghệ mã hóa SSL 128 bit (lớp cổng bảo mật) khi xử lý các thông tin tài chính của khách hàng, đây là công nghệ tiêu chuẩn của ngành.


Nếu nghi ngờ quyền riêng tư của mình bị Platinumlist vi phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dưới đây.


Mật khẩu chính là chìa khóa để đăng nhập vào tài khoản. Vui lòng sử dụng các ký tự số, chữ cái và ký tự đặc biệt, và không chia sẻ mật khẩu Platinumlist của mình cho bất kỳ ai. Nếu tiết lộ mật khẩu của mình cho người khác, quý khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng của mình và hậu quả từ đó. Nếu quý khách hàng mất quyền kiểm soát mật khẩu, tức là có thể mất phần lớn quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác được gửi cho Platinumlist. Khách hàng cũng có thể phải chịu phạt theo quy định pháp luật cho những hoạt động được thực hiện dưới tên của mình. Do đó, nếu mật khẩu bị lộ vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu quý khách hàng có căn cứ cho rằng mật khẩu đã bị xâm phạm, quý khách hàng nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình. Nên đăng xuất khỏi tài khoản và đóng trình duyệt khi vừa sử dụng chung máy tính với người khác.


Platinumlist áp dụng quy trình xác thực hai bước để đảm bảo cấp độ bảo mật cao nhằm bảo vệ tài khoản của khách hàng. Khách hàng phải đăng nhập bằng Tên người dùng và Mật khẩu, đồng thời Khách hàng sẽ nhận được Mã truy cập một lần được gửi bằng SMS tới điện thoại di động đã đăng ký của họ, và Khách hàng sẽ phải nhập mã này để hoàn tất quá trình đăng nhập tài khoản.


Khách hàng vị thành niên


Platinumlist không bán sản phẩm cho trẻ em. Nếu chưa đủ 18 tuổi, khách hàng chỉ được sử dụng Trang web của chúng tôi khi có sự kèm cặp của cha mẹ hoặc người giám hộ.


Thu thập dữ liệu máy tính


Platinumlist hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo (Web Beacons) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ thông tin nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và cá nhân hóa hơn khi quý khách hàng sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập Trang web.


Khi một người truy cập Platinumlist, các máy chủ của công ty sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của người dùng gửi mỗi khi mở một trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:


• Địa chỉ IP của máy tính người dùng


• Loại trình duyệt


• Trang web mà người dùng đã truy cập trước khi vào Trang web của chúng tôi


• Các trang trong Trang web mà người dùng truy cập


• Thời gian dành cho các trang, mục và thông tin được tìm kiếm trên Trang web, thời gian và ngày truy cập, cùng các thống kê khác.


Thông tin trên được thu thập để phân tích và đánh giá, từ đó chúng tôi có thể cải thiện trang web và các dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.


Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường được tạo từ các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị khi người dùng truy cập một trang web hoặc hiển thị một tin nhắn. Nhờ đó, chúng tôi có thể xác định thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể của người dùng và dựa vào đây để cá nhân hóa nội dung nhằm đáp ứng sở thích của người dùng nhanh chóng hơn và khiến Dịch vụ cũng như Trang web của chúng tôi trở nên tiện lợi và hữu ích hơn cho khách hàng.


Quý khách hàng có thể quản lý và xóa cookie bằng cách thiết lập cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Để biết chi tiết cách thức thao tác, hãy mở phần trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị.


Các tệp tin chỉ báo là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ của chúng tôi và Trang web, để đếm số người dùng đã xem những trang này và từ đó nắm bắt rõ hơn sở thích và mối quan tâm của khách hàng.


Không Tin rác, Phần mềm gián điệp hoặc Vi-rút


Trang web cấm mọi hình thức tin rác, phần mềm gián điệp và vi-rút. Quý khách hàng vui lòng thiết đặt và duy trì các tùy chọn sở thích để chúng tôi gửi thông tin phù hợp nhu cầu của quý khách hàng. Khách hàng không được phép thêm người dùng khác (ngay cả người dùng đã từng mua một mặt hàng từ quý khách hàng) vào danh sách gửi thư của mình (email hoặc thư tay) mà không có chấp thuận rõ ràng của họ. Không nên gửi bất kỳ tin nhắn nào chứa tin rác, phần mềm gián điệp hoặc vi-rút qua Trang web. Nếu muốn báo cáo bất kỳ tin nhắn đáng ngờ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email helpcenter@platinumlist.net.


Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư và Chính sách Sử dụng Dữ liệu


Platinumlist sẽ thường xuyên suy xét tính toàn diện của Chính sách Quyền Riêng tư. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh sửa đổi Chính sách Quyền Riêng tư bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi đối về Chính sách này sẽ được công bố trên Trang web.


Quyền của Platinumlist


Quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Platinumlist có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ cơ quan pháp luật, quản lý, chính phủ, thuế, thi hành luật hoặc cơ quan khác hoặc những cơ quan thẩm quyền liên quan, nếu Platinumlist có căn cứ thỏa đáng để cho rằng cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng nhằm đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, quy định hoặc thỏa thuận nào, dù là tự nguyện hay bắt buộc, theo lệnh, theo yêu cầu điều tra và/hoặc các yêu cầu với bất kỳ tính chất nào khác, của các cơ quan nói trên. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, quý khách hàng đồng ý không có bất kỳ kiện cáo và/hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ kiện cáo nào chống lại Platinumlist vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong những trường hợp này.


Liên hệ Platinumlist


Nếu quý khách hàng muốn rút lại chấp thuận để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, có bất kỳ thắc mắc, bình luận hoặc vấn đề gì, cần trợ giúp liên quan đến kỹ thuật hoặc cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email helpcenter@platinumlist.net.


Platinumlist  sẽ không giao dịch hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào cho bất kỳ quốc gia nào bị giới hạn theo quy định của OFAC (Cơ quan Quản lý Tài sản Nước ngoài)


Bên cung cấp sản phẩm dịch vụ là CÔNG TY TNHH PLATINUMLIST/ PlatinumList LLC có trụ sở tại 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ sở hữu là Vassiliy Anatoli, email liên hệ: vas@platinumlist.net; ĐT +971 4 4573212.

trở lại
Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền Riêng tư và Chính sách Sử dụng Thông tin.


Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của quý khách hàng và sẽ chỉ thu thập, ghi chép, lưu giữ, bảo quản, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng trong các điều kiện nêu dưới đây.


Bảo vệ dữ liệu là một hoạt động trên cơ sở lòng tin cậy giữa các bên và đối với chúng tôi, quyền riêng tư của quý khách hàng rất đáng tôn trọng. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên của quý khách hàng và các thông tin khác liên quan bằng cách thức được quy định trong Chính sách Quyền Riêng tư này. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến các giao dịch giữa chúng tôi và quý khách hàng.


Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của quý khách hàng trong phạm vi được pháp luật quy định hoặc chỉ phục vụ cho các mục đích mà thông tin được thu thập. Hiện tại hồ sơ được lưu giữ trong thời hạn 10 năm để tuân thủ các quy định về báo cáo tài chính liên quan đến thuế.


Quý khách hàng có thể truy cập Trang web và tra cứu mà không phải cung cấp thông tin cá nhân. Trong thời gian truy cập Trang web, quý khách vẫn là người dùng ẩn danh và không bao giờ chúng tôi có thể định danh quý khách hàng, trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.


Nếu có bất kỳ bình luận, đề xuất hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email helpcenter@platinumlist.net.


 


Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân                                   


Platinumlist thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng để xử lý đơn đặt mua (các) Vé được bán trên trang web. Thông tin cá nhân cho phép Platinumlist điền tên cụ thể của Khách hàng lên Vé điện tử, giúp kiểm soát an ninh tốt hơn khi soát vé vào cửa. Đôi khi có thể cần thêm thông tin bổ sung để xác định Khách hàng trong trường hợp tranh chấp (ví dụ: khi sử dụng vé đôi) hoặc trong trường hợp cần hoàn lại tiền hoặc trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ với Khách hàng để thông báo các thay đổi đối với sự kiện.


Một số thông tin cá nhân bắt buộc phải thu thập để đáp ứng yêu cầu rà soát an ninh do các công ty xử lý thẻ tín dụng hoặc ngân hàng thực hiện khi một giao dịch trực tuyến phát sinh.


Chúng tôi cũng thu thập giới hạn một số thông tin bổ sung để phân tích những sự kiện nào thu hút nhóm Khách hàng nào, từ đó truyền tải thông điệp về các sự kiện hiệu quả hơn và quảng bá những Sự kiện trong tương lai đến Khách hàng.


 


Thu thập thông tin cá nhân


Platinumlist sẽ là đơn vi thu thập và quản lý thông tin cá nhân của quý khách hàng theo toàn bộ điều kiện được nêu tại đây và quy định pháp luật.


Địa chỉ: 31A, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh


Khi quý khách hàng tạo một tài khoản Platinumlist, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua trang web, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:


 


• Tên


• Địa chỉ


• Địa chỉ email


• Số liên lạc


• Số điện thoại di động


• Ngày sinh


• Quốc tịch


• Thông tin về sở thích nhận thông tin, bao gồm các bản tin, các sự kiện đáng quan tâm, các loại sự kiện đáng quan tâm.


Quý khách hàng chỉ cần gửi cho chúng tôi, đại lý ủy quyền của chúng tôi hoặc Trang web, thông tin chính xác, không gây hiểu lầm và quý khách cần cập nhật thông tin đó và thông báo cho chúng tôi về các thay đổi (thông tin bên dưới trong phần "Updating Your Personal Information" (Cập nhật Thông tin Cá nhân của Bạn)). Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu quý khách hàng cung cấp tài liệu để xác minh thông tin mà quý khách hàng đã khai báo.


Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng khi quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu quý khách quyết định không gửi thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp Dịch vụ cho quý khách hàng. Quý khách hàng có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân mà mình đã gửi bất cứ lúc nào, như mô tả dưới đây trong phần Cập nhật Thông tin Cá nhân của Bạn.


Nếu quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi mặc định rằng quý khách hàng đã được sự chấp thuận của bên thứ ba đó trong việc chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.


Nếu quý khách hàng đăng nhập hệ thống của Platinumlist bằng tài khoản mạng xã hội hoặc liên kết tài khoản Platinumlist với tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác, chúng tôi có thể truy cập thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp mạng xã hội theo đúng chính sách của nhà cung cấp và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng mà chúng tôi thu thập được theo chính sách quyền riêng tư của Platinumlist.


Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân


Thông tin cá nhân mà chúng tôi có được từ quý khách hàng sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với các bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và người bán bên thứ ba), nhằm phục vụ cho một hoặc nhiều mục đích sau:


• Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách hàng sử dụng các Dịch vụ (theo định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng) và/hoặc truy cập vào Trang web;


• Để xử lý các đơn đặt hàng mà quý khách thực hiện qua Trang web, bất kể các sản phẩm là do Platinumlist bán hay người bán bên thứ ba. Các khoản thanh toán mà quý khách hàng thực hiện thông qua Trang web cho các sản phẩm, dù được bán bởi Platinumlist hay người bán bên thứ ba, sẽ được (các) đại lý ủy quyền của chúng tôi xử lý;


• Để chuyển phát các sản phẩm mà quý khách hàng đặt mua qua Trang web, bất kể các sản phẩm là do Platinumlist bán hay người bán bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một bên thứ ba và bên này sẽ giao sản phẩm đến quý khách hàng (ví dụ một đơn vị chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi);


• Để cập nhật cho quý khách hàng về quá trình giao hàng và hỗ trợ khách hàng;


• Để so sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba nhằm đảm bảo thông tin là chính xác;


• Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý khách hàng cung cấp để quản lý tài khoản của quý khách hàng (nếu có); xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến; kiểm tra việc tải xuống dữ liệu từ Trang web; cải thiện bố cục sắp xếp và/hoặc nội dung Trang web và tùy chỉnh theo người dùng; xác định khách truy cập trên trang web; tiến hành nghiên cứu nhân khẩu học và hành vi của người dùng; cung cấp cho quý khách hàng những thông tin mà chúng tôi thấy hữu ích hoặc theo yêu cầu của quý khách hàng, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán bên thứ ba, với điều kiện quý khách hàng không phản đối khi được liên hệ vì những mục đích này;


• Khi quý khách hàng đăng ký một tài khoản trên Platinumlist hoặc cung cấp thông tin cá nhân của mình thông qua Trang web, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách hàng để gửi về các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc người bán bên thứ ba. Quý khách hàng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong trang thông tin tiếp thị. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của quý khách hàng để gửi bản tin của chúng tôi và các công ty liên quan của chúng tôi; và


• Trong những trường hợp ngoại lệ, Platinumlist có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn khi có căn cứ rằng cần phải tiết lộ để ngăn chặn nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe, hoặc để thực thi pháp luật hoặc chấp hành các quy định pháp luật, quy chế và yêu cầu.


Platinumlist có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho các bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi nhằm các mục đích nêu trên, cụ thể là hoàn thành giao dịch với quý khách hàng, quản lý tài khoản và mối quan hệ của chúng tôi với quý khách hàng, tiếp thị và chấp hành các quy định pháp luật, quy chế và yêu cầu mà Platinumlist thấy cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi nỗ lực đảm bảo các bên thứ ba và đơn vị trực thuộc của chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ trái phép hoặc các rủi ro tương tự, và lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách hàng chỉ trong phạm vi cần thiết nhằm đạt được các mục đích nêu trên.


Khi tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc tại nước ngoài, Platinumlist thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo rằng khu vực pháp lý của bên nhận thông tin đã có tiêu chuẩn bảo vệ thông tin phù hợp với thông tin cá nhân của quý khách hàng, cấp độ bảo mật tương đương với tiêu chuẩn của luật về bảo mật dữ liệu.


Cam kết đảm bảo tính bảo mật


Platinumlist cam kết sẽ luôn luôn bảo mật dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và sẽ không chia sẻ dữ liệu với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các trường hợp được quy định chi tiết trong phần Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Với các mục đích sử dụng khác không được nêu chi tiết trong phần Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân, Platinumlist sẽ trao đổi trước với quý khách hàng để được chấp thuận.


Platinumlist không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba.


Rút lại chấp thuận


Quý khách hàng có thể thông báo phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình nhằm bất kỳ mục đích nào và theo cách đã nêu trên vào bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo e-mail helpcenter@platinumlist.net.


Xin lưu ý rằng nếu quý khách hàng thông báo phản đối việc sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của mình nhằm các mục đích và theo cách thức nêu trên, tùy thuộc vào nội dung phản đối, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý khách hàng hoặc ngừng thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi đã ký với quý khách hàng. Xin tuyên bố chúng tôi bảo lưu các quyền và bồi thường khắc phục trong các trường hợp như vậy.


Cập nhật thông tin cá nhân của bạn


Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản trên Trang web của Platinumlist. Nếu chưa có tài khoản, quý khách hàng có thể tạo một tài khoản trên Trang web.


Để cập nhật thông tin cá nhân, hãy đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Nhấp vào biểu tượng hoặc hình ảnh Người dùng ở đầu Trang web để mở các tùy chọn. Chọn “My Details" (Hồ sơ của tôi) để thay đổi bất kỳ thông tin liên hệ cá nhân nào mình muốn. Thực hiện các thay đổi và chọn "Save" (Lưu) để cập nhật các thay đổi.


Nếu muốn cập nhật các tùy chọn tiếp thị, trước tiên hãy đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Nhấp vào biểu tượng hoặc hình ảnh Người dùng ở đầu Trang web để mở các tùy chọn. Chọn “Notification” (Thông báo) để chọn hoặc bỏ chọn loại thông báo mà quý khách hàng muốn nhận. Thực hiện các thay đổi rồi nhấn "Save" (Lưu) để cập nhật các thay đổi.


Chúng tôi có các biện pháp để chia sẻ các cập nhật thông tin cá nhân của quý khách hàng với bên thứ ba và các đơn vị trực thuộc của chúng tôi - những đơn vị mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng - nếu thông tin cá nhân của quý khách hàng vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên.


Truy cập thông tin cá nhân


Nếu muốn xem toàn bộ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về quý khách hàng hoặc hỏi về cách thức mà thông tin cá nhân đã hoặc có thể được Platinumlist sử dụng hoặc tiết lộ trong năm vừa qua, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email  helpcenter@platinumlist.net. Chúng tôi có thể tính một mức phí hành chính hợp lý để truy xuất hồ sơ thông tin cá nhân của quý khách hàng.


Nếu đã có một tài khoản với Platinumlist, quý khách hàng có thể truy cập thông tin chi tiết về các đơn hàng của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Trang web. Tại đây, quý khách có thể xem chi tiết lịch sử đặt hàng của mình và quản lý thông tin địa chỉ, thông tin ngân hàng và bất kỳ bản tin nào mà mình đã đăng ký. Theo đây, quý khách hàng cam kết sử dụng tên người dùng, mật khẩu và thông tin chi tiết đơn hàng trên Platinumlist một cách bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc quý khách hàng sử dụng sai tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin đơn hàng trên Platinumlist của mình, trừ trường hợp được nêu trong Điều khoản Sử dụng.


Bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng


Platinumlist đảm bảo tất cả thông tin thu được sẽ được lưu trữ an toàn và bảo mật. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:


• Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân


• Bảo trì công nghệ nhằm ngăn chặn hành vi truy cập máy tính trái phép


• Xóa bỏ một cách bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng khi không còn cần thiết cho mục đích kinh doanh hay pháp lý


Platinumlist ứng dụng công nghệ mã hóa SSL 128 bit (lớp cổng bảo mật) khi xử lý các thông tin tài chính của khách hàng, đây là công nghệ tiêu chuẩn của ngành.


Nếu nghi ngờ quyền riêng tư của mình bị Platinumlist vi phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email dưới đây.


Mật khẩu chính là chìa khóa để đăng nhập vào tài khoản. Vui lòng sử dụng các ký tự số, chữ cái và ký tự đặc biệt, và không chia sẻ mật khẩu Platinumlist của mình cho bất kỳ ai. Nếu tiết lộ mật khẩu của mình cho người khác, quý khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện dưới tên người dùng của mình và hậu quả từ đó. Nếu quý khách hàng mất quyền kiểm soát mật khẩu, tức là có thể mất phần lớn quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân của mình và các thông tin khác được gửi cho Platinumlist. Khách hàng cũng có thể phải chịu phạt theo quy định pháp luật cho những hoạt động được thực hiện dưới tên của mình. Do đó, nếu mật khẩu bị lộ vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu quý khách hàng có căn cứ cho rằng mật khẩu đã bị xâm phạm, quý khách hàng nên liên hệ ngay với chúng tôi và thay đổi mật khẩu của mình. Nên đăng xuất khỏi tài khoản và đóng trình duyệt khi vừa sử dụng chung máy tính với người khác.


Platinumlist áp dụng quy trình xác thực hai bước để đảm bảo cấp độ bảo mật cao nhằm bảo vệ tài khoản của khách hàng. Khách hàng phải đăng nhập bằng Tên người dùng và Mật khẩu, đồng thời Khách hàng sẽ nhận được Mã truy cập một lần được gửi bằng SMS tới điện thoại di động đã đăng ký của họ, và Khách hàng sẽ phải nhập mã này để hoàn tất quá trình đăng nhập tài khoản.


Khách hàng vị thành niên


Platinumlist không bán sản phẩm cho trẻ em. Nếu chưa đủ 18 tuổi, khách hàng chỉ được sử dụng Trang web của chúng tôi khi có sự kèm cặp của cha mẹ hoặc người giám hộ.


Thu thập dữ liệu máy tính


Platinumlist hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi có thể sử dụng cookie, tập tin chỉ báo (Web Beacons) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ thông tin nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và cá nhân hóa hơn khi quý khách hàng sử dụng Dịch vụ và/hoặc truy cập Trang web.


Khi một người truy cập Platinumlist, các máy chủ của công ty sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của người dùng gửi mỗi khi mở một trang web. Dữ liệu này có thể bao gồm:


• Địa chỉ IP của máy tính người dùng


• Loại trình duyệt


• Trang web mà người dùng đã truy cập trước khi vào Trang web của chúng tôi


• Các trang trong Trang web mà người dùng truy cập


• Thời gian dành cho các trang, mục và thông tin được tìm kiếm trên Trang web, thời gian và ngày truy cập, cùng các thống kê khác.


Thông tin trên được thu thập để phân tích và đánh giá, từ đó chúng tôi có thể cải thiện trang web và các dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.


Cookie là các tệp văn bản nhỏ (thường được tạo từ các chữ cái và số) được đặt trong bộ nhớ của trình duyệt hoặc thiết bị khi người dùng truy cập một trang web hoặc hiển thị một tin nhắn. Nhờ đó, chúng tôi có thể xác định thiết bị hoặc trình duyệt cụ thể của người dùng và dựa vào đây để cá nhân hóa nội dung nhằm đáp ứng sở thích của người dùng nhanh chóng hơn và khiến Dịch vụ cũng như Trang web của chúng tôi trở nên tiện lợi và hữu ích hơn cho khách hàng.


Quý khách hàng có thể quản lý và xóa cookie bằng cách thiết lập cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Để biết chi tiết cách thức thao tác, hãy mở phần trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị.


Các tệp tin chỉ báo là những hình ảnh đồ họa nhỏ có thể được đưa vào Dịch vụ của chúng tôi và Trang web, để đếm số người dùng đã xem những trang này và từ đó nắm bắt rõ hơn sở thích và mối quan tâm của khách hàng.


Không Tin rác, Phần mềm gián điệp hoặc Vi-rút


Trang web cấm mọi hình thức tin rác, phần mềm gián điệp và vi-rút. Quý khách hàng vui lòng thiết đặt và duy trì các tùy chọn sở thích để chúng tôi gửi thông tin phù hợp nhu cầu của quý khách hàng. Khách hàng không được phép thêm người dùng khác (ngay cả người dùng đã từng mua một mặt hàng từ quý khách hàng) vào danh sách gửi thư của mình (email hoặc thư tay) mà không có chấp thuận rõ ràng của họ. Không nên gửi bất kỳ tin nhắn nào chứa tin rác, phần mềm gián điệp hoặc vi-rút qua Trang web. Nếu muốn báo cáo bất kỳ tin nhắn đáng ngờ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email helpcenter@platinumlist.net.


Thay đổi Chính sách Quyền Riêng tư và Chính sách Sử dụng Dữ liệu


Platinumlist sẽ thường xuyên suy xét tính toàn diện của Chính sách Quyền Riêng tư. Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh sửa đổi Chính sách Quyền Riêng tư bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi đối về Chính sách này sẽ được công bố trên Trang web.


Quyền của Platinumlist


Quý khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Platinumlist có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho bất kỳ cơ quan pháp luật, quản lý, chính phủ, thuế, thi hành luật hoặc cơ quan khác hoặc những cơ quan thẩm quyền liên quan, nếu Platinumlist có căn cứ thỏa đáng để cho rằng cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng nhằm đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ, quy định hoặc thỏa thuận nào, dù là tự nguyện hay bắt buộc, theo lệnh, theo yêu cầu điều tra và/hoặc các yêu cầu với bất kỳ tính chất nào khác, của các cơ quan nói trên. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, quý khách hàng đồng ý không có bất kỳ kiện cáo và/hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ kiện cáo nào chống lại Platinumlist vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách hàng trong những trường hợp này.


Liên hệ Platinumlist


Nếu quý khách hàng muốn rút lại chấp thuận để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, có bất kỳ thắc mắc, bình luận hoặc vấn đề gì, cần trợ giúp liên quan đến kỹ thuật hoặc cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email helpcenter@platinumlist.net.


Platinumlist  sẽ không giao dịch hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào cho bất kỳ quốc gia nào bị giới hạn theo quy định của OFAC (Cơ quan Quản lý Tài sản Nước ngoài)


Bên cung cấp sản phẩm dịch vụ là CÔNG TY TNHH PLATINUMLIST/ PlatinumList LLC có trụ sở tại 31A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chủ sở hữu là Vassiliy Anatoli, email liên hệ: vas@platinumlist.net; ĐT +971 4 4573212.