XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Ho Chi Minh City

Dining in Ho Chi Minh City

Buffet Chay Thực Dưỡng,Gala Royale The Event Hall,Dining
Gala Royale The Event Hall
Party Buffet "tiếng Anh" Của NIS,Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Bắc Mỹ - NIS,Dining
Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Bắc Mỹ - NIS